showcase

12-03-2019

Op woensdag 20 maart a.s. is de jaarlijkse nationale daltondag. Reden voor de Burgemeester Van Bommelschool in Heinenoord om de deuren open te zetten voor iedereen die eens kennis wil maken met het begrip ‘daltononderwijs’.

De Burgemeester van Bommelschool, aan de Blaaksedijk, is een kleine school met ongeveer 50 kinderen en met een team dat bestaat uit 7 enthousiaste mensen die allen de daltonvisie van harte uitdragen.

Het is een openbare school dus toegankelijk voor alle kinderen. De school is daarmee ‘een samenleving in het klein’, met alle uitdagingen en leerervaringen van dien. De leerling tevredenheid is hoog, evenals de resultaten.

We vinden het belangrijk dat leerlingen oog hebben voor de wereld om hen heen en goed om kunnen gaan met verschillen tussen mensen en hun opvattingen. Daarom is er natuurlijk aandacht voor diverse godsdiensten, culturen, meningen en opvattingen.

Wij leren kinderen al vanaf de kleuterklas hoe ze met elkaar om dienen te gaan: een ander helpen, conflicten uit de wereld helpen. En een ieder doet mee! Ook leren we leerlingen omgaan met uitgestelde aandacht: de juf heeft niet altijd gelegenheid om je direct te woord te staan, dus hoe los je probleempjes of vragen zelfstandig op? Je kunt eerst je maatje om hulp vragen.

Zelfstandigheid komt op velerlei manieren aan bod: in de lagere groepen is dit bijvoorbeeld gericht op zelfredzaamheid terwijl in de hogere groepen de aandacht wordt gericht op het zelf oplossen van problemen. Ouderwetse regelmaat en orde zorgen voor een rustige sfeer, waarin leerlingen zeer betrokken met hun eigen leerproces aan de slag gaan.


Samenwerken is op verschillende manieren terug te zien in de school: met een maatje, als tutor of in groepjes.

Elke leerling werkt al vanaf de kleuterklas met een weektaak. Deze weektaak ziet er in alle groepen anders uit, oplopend in moeilijkheid. Zo leren kinderen te plannen en te evalueren. Heb ik alles af, en waarom wel of niet? Kan ik daar iets aan veranderen? De weektaak is ook gericht op het individu. Zo zal het ene kind meer behoefte hebben aan rekenen en de ander aan taal. Daar kunnen we gericht op inspelen.

Leerlingen zijn op die manier met een doel voor ogen aan het werk. Dat zorgt voor goede resultaten en gemotiveerde leerlingen.

In de bovenbouw gaat het meer en meer om het leren plannen, zodat de leerlingen goed van start kunnen in het voortgezet onderwijs.

De pijlers van het daltononderwijs – verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, samenwerken, effectiviteit, reflectie - zijn op de Burgemeester van Bommelschool dus overal in terug te vinden.

Dalton is geen vast format; wij hebben de vijf pijlers uitgebreid met veel sociaal-emotionele aandacht, natuur, cultuur en sport. Zo vindt op het gebied van sociaal-emotionele vorming maandelijks de verkiezing van de STER van de maand plaats; STER staat voor Samen Taakgericht Eerlijk en Rustig. Persoonsvorming, groepsvorming en burgerschap zijn zeer belangrijke onderdelen van ons aanbod.

Het is voor onze school van wezenlijk belang om de leerlingen stevig in hun schoenen te laten staan. Een positief zelfbeeld is van belang voor de rest van je leven. ‘Wees trots op jezelf en weet te benoemen wat je goed kan’ is wat we kinderen willen aanleren.

Bent u benieuwd naar ons onderwijs, naar onze zeer actieve sportcommissie, naar onze moestuin, kortom naar onze school? Op woensdag 20 maart a.s. bent u van harte welkom tussen 10.45 en 12.15 aan de Van Galenstaat 9 in Heinenoord.

22-02-2019

Goed nieuws! RTL Nieuws heeft van zo'n 6.000 basisscholen de eindtoetsresulaten van 2018 geanalyseerd. Het gemiddelde van alle scholen bij elkaar is het rapportcijfer 7. De Bommelschool scoort echter een 8.5 en daar zijn we heel trots op! Dit cijfer zegt natuurlijk niet alles, onderwijs draait om meer dan de eindtoets. Welbevinden, groei, groepsvorming, persoonsontwikkeling, samenwerken, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid zijn zaken die we van wezenlijk belang voor ons onderwijs vinden. Maar dat neemt niet weg dat het wel een extra bevestiging geeft dat onze missie, om uit ieder kind te halen wat erin zit, weer geslaagd is.

01-02-2019

Tibo, Job en Jamil uit de plusgroep hebben vandaag een presentatie gegeven aan de andere kinderen over hun zelgemaakte robot.

De afgelopen weken hebben ze onder begeleiding van juf Monique gewerkt aan dit project. 

23-01-2019

 

Tijdens het voorleesontbijt hadden we op school twee hele bijzonder gasten: Clown Jopie en Tante Angelique.

De kinderen(en de juffen) vonden het ontzettend leuk dat zij langskwamen op school. 

Verder werd er deze ochtend door verschillende ouders, opa's en oma's voorgelezen op school.

Welkom

Welkom op de site van de Burg. Van Bommelschool. Deze site is bedoeld voor ouders, kinderen en andere belangstellenden. De school is gelegen in het buurtschap Blaaksedijk en telt momenteel ongeveer 60 leerlingen, verdeeld over drie groepen. Sinds 20 mei 2008 zijn wij een daltonschool. Binnen het daltononderwijs staan vijf pijlers centraal: verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, samenwerken, effectiviteit en reflectie. Belangstellenden zijn altijd welkom en kunnen telefonisch of via het contactformulier een afspraak maken

De Hoeksche School

De Burgemeester Van Bommelschool is een onderdeel van stichting de Hoeksche School.

    https://dehoekscheschool.nl/

Nieuwe Folder

knipnieuwefolder