showcase

22-02-2019

Goed nieuws! RTL Nieuws heeft van zo'n 6.000 basisscholen de eindtoetsresulaten van 2018 geanalyseerd. Het gemiddelde van alle scholen bij elkaar is het rapportcijfer 7. De Bommelschool scoort echter een 8.5 en daar zijn we heel trots op! Dit cijfer zegt natuurlijk niet alles, onderwijs draait om meer dan de eindtoets. Welbevinden, groei, groepsvorming, persoonsontwikkeling, samenwerken, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid zijn zaken die we van wezenlijk belang voor ons onderwijs vinden. Maar dat neemt niet weg dat het wel een extra bevestiging geeft dat onze missie, om uit ieder kind te halen wat erin zit, weer geslaagd is.

23-01-2019

 

Tijdens het voorleesontbijt hadden we op school twee hele bijzonder gasten: Clown Jopie en Tante Angelique.

De kinderen(en de juffen) vonden het ontzettend leuk dat zij langskwamen op school. 

Verder werd er deze ochtend door verschillende ouders, opa's en oma's voorgelezen op school.

01-02-2019

Tibo, Job en Jamil uit de plusgroep hebben vandaag een presentatie gegeven aan de andere kinderen over hun zelgemaakte robot.

De afgelopen weken hebben ze onder begeleiding van juf Monique gewerkt aan dit project. 

Welkom

Welkom op de site van de Burg. Van Bommelschool. Deze site is bedoeld voor ouders, kinderen en andere belangstellenden. De school is gelegen in het buurtschap Blaaksedijk en telt momenteel ongeveer 60 leerlingen, verdeeld over drie groepen. Sinds 20 mei 2008 zijn wij een daltonschool. Binnen het daltononderwijs staan vijf pijlers centraal: verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, samenwerken, effectiviteit en reflectie. Belangstellenden zijn altijd welkom en kunnen telefonisch of via het contactformulier een afspraak maken

De Hoeksche School

De Burgemeester Van Bommelschool is een onderdeel van stichting de Hoeksche School.

    https://dehoekscheschool.nl/

Nieuwe Folder

knipnieuwefolder