showcase

27-09-2019

 

Vorige week waren de leerlingen van groep 7 en 8 op schoolkamp van woensdag t/m vrijdag en de groepen 3 t/m 6 zijn op schoolreis geweest donderdag 19 september.

We hebben heerlijk weer getroffen en gezellige dagen gehad met elkaar! De foto's kunt u op de site vinden onder het kopje 'foto'.

25-05-2019

 

Deze kanjers van de Bommelschool hebben afgelopen week de avondvierdaagse gelopen. Knap gedaan!

 

18-04-2019

 

Afgelopen maandag, 15 april, was het zover: inspectiebezoek op de Van Bommelschool.

Dit inspectiebezoek was een informatief onderzoek. In feite kwam de inspectie kijken naar passend onderwijs en hoe dat hier op school is vormgeven. De bevindingen komen in een landelijk rapport.

Dit zijn de bevindingen van de inspecteur in het kort: op de van Bommelschool is sprake van een goede visie op en inzicht in passend onderwijs. Daarbij is er ook transparantie in de verantwoording van de financiële middelen daaromtrent.

De inspecteur spreekt over maatwerk op deze school en dat in combinatie met hoge ambities is een moeilijke combinatie. Daarbij wordt dit gedaan in combinatieklassen van 3 groepen: heel knap!

De inspecteur heeft een sterk gedeelde visie in het team gezien, ervaringen en expertise worden gedeeld. Teamleden spreken allen over heldere en korte communicatielijnen.

Er heerst een sterk pedagogisch klimaat. De inspectie ziet een hoge kwaliteitsnorm.

De plannen in het leerlingvolgsysteem zijn doelgericht, de analyse van bijvoorbeeld de toetsen is niet alleen duidelijk maar er is ook diepgang.

Tevens zijn er mooie resultaten en mooie tevredenheidspeilingen.

De inspectie is zeer positief en ziet goede argumenten en redenen om de officiële waardering  ‘goed’ aan te gaan vragen.

U begrijpt dat wij trots zijn op dit resultaat, maar diep in ons hart ook niet anders hadden verwacht!

07-05-2019

 

Beste ouders/verzorgers,

Op zaterdag 22 juni organiseren we een zomerfeest op school. Dit wordt gehouden van 13:00 tot 18:00. We hebben voor dit feest uw hulp heel hard nodig! We hebben mensen nodig die willen helpen met het verkopen van hamburgers, poffertjes en ijsjes, willen schminken, willen assisteren bij spelletjes zoals sjoelen, blikgooien en knuffeltrekken. Verder hebben we assistentie nodig bij het rad van avontuur, het 100 nummerbord en de talentenshow . Het belooft een hele leuke, gezellige dag te worden. Maar zonder uw hulp kan dit feest helaas niet doorgaan. Als u bijvoorbeeld een gedeelte van de dag kunt/wilt helpen, is dat ook al heel fijn! Geef u snel op, maar graag voor 21 mei a.s. Opgeven kan via het inschrijfformulier in de hal of via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.l

 

      

12-03-2019

Op woensdag 20 maart a.s. is de jaarlijkse nationale daltondag. Reden voor de Burgemeester Van Bommelschool in Heinenoord om de deuren open te zetten voor iedereen die eens kennis wil maken met het begrip ‘daltononderwijs’.

De Burgemeester van Bommelschool, aan de Blaaksedijk, is een kleine school met ongeveer 50 kinderen en met een team dat bestaat uit 7 enthousiaste mensen die allen de daltonvisie van harte uitdragen.

Het is een openbare school dus toegankelijk voor alle kinderen. De school is daarmee ‘een samenleving in het klein’, met alle uitdagingen en leerervaringen van dien. De leerling tevredenheid is hoog, evenals de resultaten.

We vinden het belangrijk dat leerlingen oog hebben voor de wereld om hen heen en goed om kunnen gaan met verschillen tussen mensen en hun opvattingen. Daarom is er natuurlijk aandacht voor diverse godsdiensten, culturen, meningen en opvattingen.

Wij leren kinderen al vanaf de kleuterklas hoe ze met elkaar om dienen te gaan: een ander helpen, conflicten uit de wereld helpen. En een ieder doet mee! Ook leren we leerlingen omgaan met uitgestelde aandacht: de juf heeft niet altijd gelegenheid om je direct te woord te staan, dus hoe los je probleempjes of vragen zelfstandig op? Je kunt eerst je maatje om hulp vragen.

Zelfstandigheid komt op velerlei manieren aan bod: in de lagere groepen is dit bijvoorbeeld gericht op zelfredzaamheid terwijl in de hogere groepen de aandacht wordt gericht op het zelf oplossen van problemen. Ouderwetse regelmaat en orde zorgen voor een rustige sfeer, waarin leerlingen zeer betrokken met hun eigen leerproces aan de slag gaan.


Samenwerken is op verschillende manieren terug te zien in de school: met een maatje, als tutor of in groepjes.

Elke leerling werkt al vanaf de kleuterklas met een weektaak. Deze weektaak ziet er in alle groepen anders uit, oplopend in moeilijkheid. Zo leren kinderen te plannen en te evalueren. Heb ik alles af, en waarom wel of niet? Kan ik daar iets aan veranderen? De weektaak is ook gericht op het individu. Zo zal het ene kind meer behoefte hebben aan rekenen en de ander aan taal. Daar kunnen we gericht op inspelen.

Leerlingen zijn op die manier met een doel voor ogen aan het werk. Dat zorgt voor goede resultaten en gemotiveerde leerlingen.

In de bovenbouw gaat het meer en meer om het leren plannen, zodat de leerlingen goed van start kunnen in het voortgezet onderwijs.

De pijlers van het daltononderwijs – verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, samenwerken, effectiviteit, reflectie - zijn op de Burgemeester van Bommelschool dus overal in terug te vinden.

Dalton is geen vast format; wij hebben de vijf pijlers uitgebreid met veel sociaal-emotionele aandacht, natuur, cultuur en sport. Zo vindt op het gebied van sociaal-emotionele vorming maandelijks de verkiezing van de STER van de maand plaats; STER staat voor Samen Taakgericht Eerlijk en Rustig. Persoonsvorming, groepsvorming en burgerschap zijn zeer belangrijke onderdelen van ons aanbod.

Het is voor onze school van wezenlijk belang om de leerlingen stevig in hun schoenen te laten staan. Een positief zelfbeeld is van belang voor de rest van je leven. ‘Wees trots op jezelf en weet te benoemen wat je goed kan’ is wat we kinderen willen aanleren.

Bent u benieuwd naar ons onderwijs, naar onze zeer actieve sportcommissie, naar onze moestuin, kortom naar onze school? Op woensdag 20 maart a.s. bent u van harte welkom tussen 10.45 en 12.15 aan de Van Galenstaat 9 in Heinenoord.

Welkom

Welkom op de site van de Burg. Van Bommelschool. Deze site is bedoeld voor ouders, kinderen en andere belangstellenden. De school is gelegen in het buurtschap Blaaksedijk en telt momenteel ongeveer 60 leerlingen, verdeeld over drie groepen. Sinds 20 mei 2008 zijn wij een daltonschool. Binnen het daltononderwijs staan vijf pijlers centraal: verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, samenwerken, effectiviteit en reflectie. Belangstellenden zijn altijd welkom en kunnen telefonisch of via het contactformulier een afspraak maken

De Hoeksche School

De Burgemeester Van Bommelschool is een onderdeel van stichting de Hoeksche School.

    https://dehoekscheschool.nl/

Nieuwe Folder

knipnieuwefolder