showcase

22-11-2019

’En wij verlengen, zonder enige vorm van twijfel, en met veel plezier na deze fijne dag op de Van Bommelschool, uw licentie met de maximaal toegestane periode van 5 jaar, gefeliciteerd!’

Met die woorden sloot de dalton visitatiecommissie het bezoek aan onze school afgelopen woensdag af. En het was een fijne dag!


We zijn de dag gestart met een gesprek met bovenschools manager Pierre den Hartog, directeur van het Samenwerkingsverband. Hij sprak lovende woorden over de Van Bommelschool, noemde bijvoorbeeld dat de school bekend staat om de hoge/goede resultaten maar ook en vooral om het sterke sociale klimaat. Tevens werd door hem benoemd dat er veel tijd binnen het team wordt besteed aan professionalisering. De Bommelschool staat er goed op bij het bestuur!


Vervolgens begonnen de klassenbezoeken. In alle groepen liepen de visiteurs rond en stelden vooral veel vragen aan leerlingen. En de leerlingen lieten met veel plezier zien hoe de gang van zaken op school is, zelfs leerlingen die nog maar net op school zijn!


Na een gesprek tussen de visiteurs en ouders en later met de leerlingcommissie kregen we terug te horen dat de school en het team grote complimenten kregen. De kwaliteit- en leerlingzorg staan als een huis, afspraken worden nagekomen en er wordt laagdrempeligheid ervaren. Wat vooral sterk naar voren kwam is dat iedere leerling zich erg gezien en gewaardeerd voelt.

Er waren dus complimenten voor de leerkrachten en directie én voor het feit dat alles wat op papier staat beschreven ook daadwerkelijk terug te vinden is in de praktijk.


Kortom, een heel geslaagde dag, een bevestiging voor het hele team en een warm gevoel dat er zoveel complimenten voor ons waren.


Wij willen dit graag met u delen, juist omdat u voor onze school heeft gekozen en een voor ons heel belangrijk onderdeel bent van de pedagogische driehoek: ouder, kind en school.

Dus onze dank gaat naar u allen en naar iedereen die specifiek betrokken was bij deze dag én bij alle complimenten en succeswensen: heel hartelijk bedankt!

 

08-11-2019

 

Afgelopen vrijdag heeft groep 3/4/5  vlaflip gemaakt. Het was niet alleen leuk en lekker, maar ook leerzaam. We hebben een filmpje gekeken over waar vla nu eigenlijk vandaan komt. Ook hebben we geleerd om hoeveelheden eerlijk te verdelen. Groep 4 kreeg bijvoorbeeld de meeste vla, omdat in deze groep de meeste kinderen zitten.

 

18-04-2019

 

Afgelopen maandag, 15 april, was het zover: inspectiebezoek op de Van Bommelschool.

Dit inspectiebezoek was een informatief onderzoek. In feite kwam de inspectie kijken naar passend onderwijs en hoe dat hier op school is vormgeven. De bevindingen komen in een landelijk rapport.

Dit zijn de bevindingen van de inspecteur in het kort: op de van Bommelschool is sprake van een goede visie op en inzicht in passend onderwijs. Daarbij is er ook transparantie in de verantwoording van de financiële middelen daaromtrent.

De inspecteur spreekt over maatwerk op deze school en dat in combinatie met hoge ambities is een moeilijke combinatie. Daarbij wordt dit gedaan in combinatieklassen van 3 groepen: heel knap!

De inspecteur heeft een sterk gedeelde visie in het team gezien, ervaringen en expertise worden gedeeld. Teamleden spreken allen over heldere en korte communicatielijnen.

Er heerst een sterk pedagogisch klimaat. De inspectie ziet een hoge kwaliteitsnorm.

De plannen in het leerlingvolgsysteem zijn doelgericht, de analyse van bijvoorbeeld de toetsen is niet alleen duidelijk maar er is ook diepgang.

Tevens zijn er mooie resultaten en mooie tevredenheidspeilingen.

De inspectie is zeer positief en ziet goede argumenten en redenen om de officiële waardering  ‘goed’ aan te gaan vragen.

U begrijpt dat wij trots zijn op dit resultaat, maar diep in ons hart ook niet anders hadden verwacht!

07-05-2019

 

Beste ouders/verzorgers,

Op zaterdag 22 juni organiseren we een zomerfeest op school. Dit wordt gehouden van 13:00 tot 18:00. We hebben voor dit feest uw hulp heel hard nodig! We hebben mensen nodig die willen helpen met het verkopen van hamburgers, poffertjes en ijsjes, willen schminken, willen assisteren bij spelletjes zoals sjoelen, blikgooien en knuffeltrekken. Verder hebben we assistentie nodig bij het rad van avontuur, het 100 nummerbord en de talentenshow . Het belooft een hele leuke, gezellige dag te worden. Maar zonder uw hulp kan dit feest helaas niet doorgaan. Als u bijvoorbeeld een gedeelte van de dag kunt/wilt helpen, is dat ook al heel fijn! Geef u snel op, maar graag voor 21 mei a.s. Opgeven kan via het inschrijfformulier in de hal of via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.l

 

      

23-01-2019

 

Tijdens het voorleesontbijt hadden we op school twee hele bijzonder gasten: Clown Jopie en Tante Angelique.

De kinderen(en de juffen) vonden het ontzettend leuk dat zij langskwamen op school. 

Verder werd er deze ochtend door verschillende ouders, opa's en oma's voorgelezen op school.

Welkom

Welkom op de site van de Burg. Van Bommelschool. Deze site is bedoeld voor ouders, kinderen en andere belangstellenden. De school is gelegen in het buurtschap Blaaksedijk en telt momenteel ongeveer 50 leerlingen, verdeeld over drie groepen. Sinds 20 mei 2008 zijn wij een daltonschool. Binnen het daltononderwijs staan vijf pijlers centraal: verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, samenwerken, effectiviteit en reflectie. Belangstellenden zijn altijd welkom en kunnen telefonisch of via het contactformulier een afspraak maken

De Hoeksche School

De Burgemeester Van Bommelschool is een onderdeel van stichting de Hoeksche School.

    https://dehoekscheschool.nl/

Bommel-brochure