Wie is meester Schilperoord?

Ik ben sinds 16 mei 1976 werkzaam aan de Burg. Van Bommelschool. Best lang. Oorzaak: ik heb het er erg naar mijn zin. Dat is nog versterkt door de overgang naar Daltononderwijs. Ik ben momenteel, na officieel afscheid te hebben genomen van mijn loopbaan als leerkracht, vrijwilliger op vrijdag. Met het team - fantastische collega’s - proberen we van onze school een nog betere en fijnere school te maken. Een uitdaging, die je jong houdt!