De klassenouder is er ter ondersteuning van de leerkracht bij groepsgebonden activiteiten. Elk jaar is er de mogelijkheid voor ouders om zich aan te melden. Het klassenouderschap vraagt organisatie- en communicatievermogen.
Klassenouders zijn intermediair tussen leerkracht en ouders bij het organiseren van activiteiten waar ouders bij zijn betrokken. Zij vormen een onmisbare schakel bij het bedenken en realiseren van uitstapjes, feesten, maar ook bij het organiseren van hulp van ouders. Klassenouders hebben in ieder geval nooit de rol van probleemoplossers.
Meer over de klassenouders vindt u in het document "Huishoudelijk Reglement Klassenouders".