De klassenouder is er ter ondersteuning van de leerkracht bij groepsgebonden activiteiten. Elk jaar is er de mogelijkheid voor ouders om zich aan te melden. Het klassenouderschap vraagt organisatie- en communicatievermogen.
Klassenouders zijn intermediair tussen leerkracht en ouders bij het organiseren van activiteiten waar ouders bij zijn betrokken. Zij vormen een onmisbare schakel bij het bedenken en realiseren van uitstapjes, feesten, maar ook bij het organiseren van hulp van ouders. Klassenouders hebben in ieder geval nooit de rol van probleemoplossers.
Meer over de klassenouders vindt u in het document "Huishoudelijk Reglement Klassenouders".

Informatie MR&OR

Algemeen MR

De link hieronder geeft informatie en tips voor alle ouders die actief zijn op school, in het bijzonder voor de medezeggenschapsraad.

Klik hier

Algemeen OR

De link hieronder geeft informatie en tips voor alle ouders die actief zijn op school, in het bijzonder voor de georganiseerde ouders in ouderraden, ouderverenigingen en oudercommissies.

Klik hier