19-01-2022

 

Op de Bommelschool worden naschoolse activiteiten aangeboden. Naast het schaken op donderdagmiddag van 15:15 uur tot 16:00 uur, 

is er nu op dinsdagmiddag ook een typecursus. Leerlingen en andere belangstellende leren hier sneller en 'blind' typen in ongeveer 10 weken. 

Hierna kan er nog zelfstandig of (op afspraak) met elkaar verder geoefend worden.