showcase

18-04-2019

 

Afgelopen maandag, 15 april, was het zover: inspectiebezoek op de Van Bommelschool.

Dit inspectiebezoek was een informatief onderzoek. In feite kwam de inspectie kijken naar passend onderwijs en hoe dat hier op school is vormgeven. De bevindingen komen in een landelijk rapport.

Dit zijn de bevindingen van de inspecteur in het kort: op de van Bommelschool is sprake van een goede visie op en inzicht in passend onderwijs. Daarbij is er ook transparantie in de verantwoording van de financiële middelen daaromtrent.

De inspecteur spreekt over maatwerk op deze school en dat in combinatie met hoge ambities is een moeilijke combinatie. Daarbij wordt dit gedaan in combinatieklassen van 3 groepen: heel knap!

De inspecteur heeft een sterk gedeelde visie in het team gezien, ervaringen en expertise worden gedeeld. Teamleden spreken allen over heldere en korte communicatielijnen.

Er heerst een sterk pedagogisch klimaat. De inspectie ziet een hoge kwaliteitsnorm.

De plannen in het leerlingvolgsysteem zijn doelgericht, de analyse van bijvoorbeeld de toetsen is niet alleen duidelijk maar er is ook diepgang.

Tevens zijn er mooie resultaten en mooie tevredenheidspeilingen.

De inspectie is zeer positief en ziet goede argumenten en redenen om de officiële waardering  ‘goed’ aan te gaan vragen.

U begrijpt dat wij trots zijn op dit resultaat, maar diep in ons hart ook niet anders hadden verwacht!

Welkom

Welkom op de site van de Burg. Van Bommelschool. Deze site is bedoeld voor ouders, kinderen en andere belangstellenden. De school is gelegen in het buurtschap Blaaksedijk en telt momenteel ongeveer 50 leerlingen, verdeeld over drie groepen. Sinds 20 mei 2008 zijn wij een daltonschool. Binnen het daltononderwijs staan vijf pijlers centraal: verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, samenwerken, effectiviteit en reflectie. Belangstellenden zijn altijd welkom en kunnen telefonisch of via het contactformulier een afspraak maken

De Hoeksche School

De Burgemeester Van Bommelschool is een onderdeel van stichting de Hoeksche School.

    https://dehoekscheschool.nl/

Bommel-brochure